< Back to Bookstore

Cei Wrth Gwrs: Ci Bach Yn Y Parc

Pam Davies

Mae mami Robi yn mynd â Robi a’i ffrind Isabela i ymweld â’r parc un diwrnod, a dyfalwch pwy maen nhw’n ffeindio yna? Ci bach hyfryd o’r enw Sili Bili! Maen nhw’n wneud ffrindiau gyda Sili Bili yn gyflym ac yn cael amser hwyl yn chwarae gyda’i gilydd.

Mae’r llyfr yma yn rhan o’r gyfres Cei Wrth Gwrs. Mae’n arf anhygoel ar gyfer plant i ddysgu am y pwysigrwydd o agwedd cadarnhaol, hyder a hunan-barch. Mae Robi yn cael ei gefnogi i weithredu yn unigol, cymryd cyfrifoldeb a chael balchder yn ei gyflawniadau.

Buy On Amazon

Get in Touch

Learn more in our free publishing guide, which gives you a more detailed look at the process, or by speaking to one of our publishing consultants, who would be happy to walk you through all the details you need to begin the process.
“When I found Rowanvale, they seemed like the perfect publishing house for me and my books, almost like it was too good to be true! But they really are everything they say they are.”

– D. Bishop
029 2128 0200

    Rowanvale Books is the largest and one of the longest running self-publishing companies in Wales. Visit us on our Facebook, Instagram and Twitter below.

    info@rowanvalebooks.com
    029 2128 0200
    © Rowanvale Books Ltd 2020 | Registered in Wales | Company Registration No. 8820249 | VAT No. 228574387
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram