Writers' Club
Cei Wrth Gwrs: Ci Bach Yn Y Parc

Cei Wrth Gwrs: Ci Bach Yn Y Parc

Paperback £5.99
Buy now

Mae mami Robi yn mynd â Robi a’i ffrind Isabela i ymweld â’r parc un diwrnod, a dyfalwch pwy maen nhw’n ffeindio yna? Ci bach hyfryd o’r enw Sili Bili! Maen nhw’n wneud ffrindiau gyda Sili Bili yn gyflym ac yn cael amser hwyl yn chwarae gyda’i gilydd.

Mae’r llyfr yma yn rhan o’r gyfres Cei Wrth Gwrs. Mae’n arf anhygoel ar gyfer plant i ddysgu am y pwysigrwydd o agwedd cadarnhaol, hyder a hunan-barch. Mae Robi yn cael ei gefnogi i weithredu yn unigol, cymryd cyfrifoldeb a chael balchder yn ei gyflawniadau.

Purchase Options

Paperback
(UK Postage)
Paperback
(International Postage)

About the Author

Pam Davies is a mother, adoptive mother, foster carer and grandmother who has a talent for inspiring confidence and determination in children.

Pam has travelled extensively throughout Great Britain and the United States, and has even visited leprosy colonies in India, where she realised that one of the major keys to success in life is the development of a positive self-image. Pam hopes that her Yes you Can series can convey the importance of these concepts to children in a simple, fun and entertaining way.


Mae Pam Davies yn fam, mam fabwysiadol, gofalwr maeth a mam-gu gyda thalent am ysbrydoli hyder ac uchelgais yn blant.

Mae Pam wedi teithio yn ymestynnol trwy gydol Prydain ac Unol Daleithiau America, a hyd yn oed wedi ymweld â threfedigaethau gwahanglwyf yn India, ble sylweddolodd hi fod un o’r pethau pwysicaf ar gyfer llwyddiant ym mywyd yw’r datblygiad o hunanddelwedd gadarnhaol. Mae Pam yn gobeithio bod ei chyfres o lyfrau Cei Wrth Gwrs yn medru dangos pwysigrwydd y syniadau yma i blant mewn ffordd syml, hwyl a difyrrus.

Other titles by Pam Davies

Book Details

  • Author: Pam Davies
  • 32 pages
  • Publication Date: 30/11/2016
  • Paperback ISBN: 978-1-911240-62-4